FAQ

Który test Corona jest dla mnie odpowiedni?

Istnieją trzy ustalone procedury testu koronowego: testy PCR, testy antygenowe i testy przeciwciał.

Test PCR
Test PCR to standardowa procedura w diagnostyce wirusów. Test opiera się na tzw. reakcji łańcuchowej polimerazy. Tutaj następuje zwielokrotnienie materiału genetycznego wirusa. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wirusów, nawet jeśli obecnych jest tylko kilka patogenów.Test PCR jest uważany za złoty standard wśród testów koronowych.

PCR Test (Lab) - Same Day
o wynik badania tego samego dnia do 23:59*,

PCR Test (Lab) - Next Morning
o wynik badania następnego dnia rano do godziny 10:00*,

PCR Test (Lab) - Next Day
o wynik badania do końca następnego dnia*,

Rapid PCR Test
dla wyniku testu po 30 min*. Uwaga: ten test nie jest oceniany w laboratorium, ale w samych stacjach testowych.

*= w 98% przypadków. W 2% przypadków najpóźniej po 48 godzinach. Z Rapid PCR Test najpóźniej po 4 godzinach.

Szybki test antygenowy
Tutaj wykrywany jest nie materiał genetyczny wirusa, ale fragmenty białek (białka) z otoczki wirusa. Szybkie testy na SARS-CoV-2 wykrywają niektóre białka koronawirusa SARS-CoV-2 w błonach śluzowych dróg oddechowych w przypadku infekcji. Szybkie testy antygenowe mogą równie dobrze zidentyfikować różne warianty wirusa koronawirusa SARS-CoV-2. Szybki test antygenowy jest mniej czuły (czuły) niż test PCR. Oznacza to, że do wskazania wyniku dodatniego konieczna jest większa ilość wirusa. Jeśli, na przykład, krótko po zakażeniu obecnych jest tylko kilka wirusów, szybki test antygenowy może nadal dać wynik ujemny, nawet jeśli badana osoba jest zarażona.

Jak mogę umówić się na spotkanie?

Po ustaleniu, który test jest Ci potrzebny, wybierz lokalizację w pobliżu, odpowiedni test, datę i godzinę. Następnie wypełnij wszystkie wymagane pola, upewniając się, że wprowadzasz prawidłowe informacje, ponieważ to właśnie tutaj często wkradają się pierwsze błędy.

Jaka jest procedura badania?

W celu wykrycia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 pobiera się próbkę z błon śluzowych (wymaz z nosogardzieli) dróg oddechowych. Odbywa się to poprzez pobranie wymazu ze ściany gardła i/lub nosogardzieli. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników dzieje się to szybko, dokładnie i bez dyskomfortu. Alternatywnie oferujemy również pobieranie próbek za pomocą płynu do płukania ust do testów PCR. W teście płukania jamy ustnej roztwór soli fizjologicznej jest płukany w jamie ustnej przez kilka sekund, a następnie dodawany do pojemnika na próbkę. Należy pamiętać, że płukania jamy ustnej nie można przeprowadzić za pomocą przepisowego testu laboratoryjnego PCR. Ponadto test płukania jamy ustnej nie jest uznawany we wszystkich krajach, dlatego nie nadaje się do podróży.

Jakie dokumenty muszę przynieść?

Prosimy o stawienie się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz biletem, który otrzymałeś od nas wcześniej w e-mailu. Bilet można wydrukować lub przedstawić w formie elektronicznej, np. na smartfonie.

Jakich środków płatniczych można użyć?

Prosimy pamiętać, że płatność gotówką na miejscu nie jest niestety możliwa. Przy rezerwacji można skorzystać z następujących metod płatności: iDeal, Sofort-Überweisung, Apple Pay, Google Pay, PayPal, VISA, przedpłata, polecenie zapłaty SEPA (przedpłata i polecenie zapłaty jest możliwe tylko dla terminów >12 dni w przyszłości).

Jak i kiedy otrzymam swój wynik?

Twój wynik zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail. To jest chronione hasłem. Twoje hasło to podany przez Ciebie kod pocztowy. Sprawdź także folder SPAM.

Wynik testu
... zwykle otrzymasz szybki test antygenowy około 15 minut po teście.

... z PCR Tests (Lab) - Same Day otrzymasz tego samego dnia najpóźniej do 23:59*.

... z PCR Tests (Lab) - Next Morningotrzymasz następnego dnia najpóźniej do 10:00*.

... z PCR Tests (Lab) - Next Day otrzymasz następnego dnia najpóźniej do 23:59*.

... z Rapid PCR Tests otrzymasz około 30 minut* po teście.

Otrzymasz bezpłatny test PCR (Lab) do końca (23:59)* drugiego dnia roboczego po pobraniu próbki. W wyjątkowych przypadkach ocena może ulec dalszemu opóźnieniu ze względu na obecnie bardzo dużą liczbę testów. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany e-mailem w wyżej wymienionym terminie (koniec drugiego dnia roboczego po pobraniu próbki).

... z testu na przeciwciała (Lab) otrzymasz następnego dnia najpóźniej do 23:59*.

*= w 98% przypadków. W 2% przypadków najpóźniej po 48 godzinach. Z Rapid PCR Test najpóźniej po 4 godzinach.

Jak działa test PCR?

Test PCR jest najbezpieczniejszą metodą wykrywania aktualnego zakażenia kowdrami. Test przeprowadzany jest w laboratorium i jest szczególnie czuły. Procedura ta pozwala z dużą dozą pewności wykryć, czy dana osoba jest aktualnie zakażona na pewnych etapach infekcji, zazwyczaj dwa do trzech dni po zakażeniu. Po tygodniu u niektórych osób wirus znika z okolic gardła, ale pozostaje w płucach. Odpowiednio, istnieją fazy infekcji, podczas których test PCR jest negatywny pomimo infekcji. Oprócz testów laboratoryjnych PCR, istnieją również szybkie testy PCR. Są one dostępne z zestawem testowym i mogą być stosowane bez laboratorium. W przypadku szybkiego testu PCR, wynik jest dostępny już po 30 minutach. Wymagają one jednak większej ilości wirusa niż standardowy test PCR i są mniej wiarygodne. Jeśli jednak wynik jest pozytywny, pacjent jest zakażony z dużą dozą pewności.

Jak bezpieczny jest test PCR?

Jedną z zalet testu PCR jest jego dokładność wynosząca od 98% do 99%. Ponieważ test jest skuteczny już przy niskich poziomach wiremii, może się zdarzyć, że wynik testu będzie fałszywie dodatni, nawet jeśli nie ma już zagrożenia infekcją. Aby rozpoznać wynik fałszywie dodatni, stosuje się tzw. wartość Ct. W teście PCR materiał genetyczny wirusa, który jest pobierany z wymazu z gardła, jest wzmacniany do momentu wykrycia sygnału pomiarowego. Namnażanie to pozwala na wykrycie nawet niskiej wiremii. Oznacza to również, że im mniej wirusów znajduje się we krwi, tym częściej materiał genetyczny musi być namnażany. Wartość Ct określona w badaniu PCR, która wskazuje cykl namnażania reakcji łańcuchowej polimerazy, może być zatem wykorzystana jako miara rzeczywistej ilości obecnych wirusów. Im wyższa jest oznaczona wartość Ct, tym niższa jest pierwotna wiremia w badanej próbce. Pierwotna wiremia wpływa z kolei na to, jak bardzo zakaźna jest osoba zarażona. W ten sposób pacjenci mogą uzyskać pozytywny wynik, nawet jeśli nie są już zakażeni.

Dla kogo bezpłatny test obywatelski od 30 czerwca 2022 r.?

Od 30 czerwca 2022 r. test obywatelski będzie bezpłatny dla grup słabszych i osób, które mają regularny kontakt z grupami słabszymi. Według TestV od 29.06 .2022:

 • Dzieci poniżej 5 roku życia, tj. do 5. urodzin
 • Osoby, które nie mogą być zaszczepione z powodów medycznych, w tym kobiety w ciąży w pierwszym trymestrze
 • Osoby biorące udział w badaniach klinicznych nad skutecznością szczepionek przeciwko koronawirusowi w czasie testowania
 • Osoby wymagające testów w celu zakończenia kwarantanny (bezpłatne testy)
 • Odwiedzający, pacjenci i mieszkańcy szpitali, placówek rehabilitacyjnych, placówek opieki stacjonarnej, placówek dla osób niepełnosprawnych, placówek chirurgii ambulatoryjnej, stacji dializ, placówek opieki ambulatoryjnej, usług ambulatoryjnych lub stacjonarnych placówek pomocy integracyjnej, poradni dziennych, placówek położniczych, ambulatoryjne usługi hospicyjne i opieka paliatywna.< /li>
 • Beneficjenci, którzy w ramach osobistego budżetu zgodnie z § 29 DGB. IX Osoby zatrudnione, a także osoby zatrudnione przez Beneficjentów w ramach Budżetu Osobistego
 • Opiekunowie

Możesz skorzystać z bezpłatnego testu obywatela tylko wtedy, gdy przedstawisz nam dowód swojego uprawnienia. W przypadku małych dzieci jest to akt urodzenia lub paszport dziecka, a w przypadku kobiet w ciąży paszport matki. Jeśli nie możesz zostać zaszczepiony z powodów medycznych, musisz przedstawić oryginał zaświadczenia lekarskiego. Jeśli bierzesz udział w badaniu skuteczności szczepień, możesz mieć wystawione zaświadczenie o uczestnictwie i je przedstawić. Jeśli chcesz wziąć udział w bezpłatnym teście, przynieś ze sobą oficjalny, pozytywny wynik testu. To samo dotyczy członków gospodarstwa domowego, którzy potrzebują pasującego adresu.

W przypadku wizyty w instytucji możesz przedstawić zaświadczenie z instytucji jako dowód.
Pobierz szablon

Pamiętaj, że jesteśmy zobowiązani do udokumentowania Twojego roszczenia u władz. Niestety, jeśli nie dostarczysz żadnych lub nieodpowiednich dowodów do testu, test nie może się odbyć. W takim przypadku, w zależności od dostępności, możesz zarezerwować nowy test za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Jak działa szybki test antygenowy?

Próbka pobierana jest z gardła i wymazu z nosa. Wymazówka jest następnie umieszczana w probówce z roztworem buforowym, co umożliwia wypłukanie cząstek wirusa. Pasek testowy jest następnie używany do określenia wyniku. Jeśli na pasku pojawi się jedna linia, test jest negatywny; jeśli pojawią się dwie linie, jest to wynik pozytywny. W porównaniu z testem PCR, test antygenowy jest łatwy w użyciu i zapewnia szybkie wyniki już po 15-30 minutach, nawet szybciej niż szybki test PCR.

Jak bezpieczny jest szybki test antygenowy?

Stosowany przez nas test znajduje się na liście BfArM i jest oceniany przez Instytut Paula Ehrlicha. Według producenta test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3%. Wrażliwość wskazuje, czy wszyscy chorzy są uznawani za chorych. Specyfika wskazuje, czy wszystkie zdrowe, przebadane osoby są uznawane za zdrowe. Należy jednak zauważyć, że stężenie antygenu może zmieniać się w przebiegu choroby i może spaść poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Ewentualnej infekcji nie można zatem całkowicie wykluczyć ze względu na negatywne wyniki testu. W rzadkich przypadkach test antygenowy może być fałszywie dodatni, jeśli doszło do zakażenia innym, podobnym koronawirusem.

Testy PCR są bardziej czułe niż szybkie testy antygenowe. Jeśli wynik szybkiego testu jest pozytywny, zaleca się wykonanie testu PCR w celu walidacji wyniku i uzyskania ostatecznej pewności.

Co się stanie, jeśli wynik mojego testu będzie pozytywny?

Jeśli zakłada się zakażenie, należy uznać, że jest się zakaźnym dla innych osób. W związku z tym konieczne jest natychmiastowe poddanie się kwarantannie i rozpoczęcie działań zalecanych przez RKI we współpracy z publicznym departamentem zdrowia. Ponadto, wynik pozytywny szybkiego testu antygenowego powinien być sprawdzony testem PCR, szczególnie w przypadku osób zdrowych, które nie mają objawów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną. W przypadku pozytywnego wyniku testu otrzymasz następnie informacje na temat dalszego postępowania. Ponieważ Covid-19 jest chorobą podlegającą zgłoszeniu zgodnie z ustawą o ochronie przed zakażeniami, jesteśmy również zobowiązani do zgłoszenia tego faktu we właściwym urzędzie zdrowia publicznego i wszczęcia dalszego postępowania. Właściwy urząd zdrowia można znaleźć na tej stronie internetowej: https://tools.rki.de/PLZTool/

Co się stanie, jeśli wynik testu jest nieważny?

W rzadkich przypadkach może wystąpić nieprawidłowy wynik. Jeśli Twój test nie może zostać oceniony lub jest nieważny, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otrzymasz bezpłatny kod vouchera i będziesz mógł natychmiast zarezerwować nową wizytę.

Do jakich krajów mogę podróżować?

Niestety, wymagania wjazdowe w różnych krajach podróży ciągle się zmieniają. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urząd do Spraw Zagranicznych lub od dostawcy usług turystycznych o warunkach wjazdu dla danej podróży kraj.

W niektórych krajach przy wjeździe wymagany jest dokument o uznaniu laboratorium w Niemczech, taki jak Hongkong. Niektóre kraje akceptują tylko laboratoryjny test PCR przy wjeździe. Test PoC/Rapid PCR NIE jest uznawany za test laboratoryjny.

Co mogę zrobić, jeśli nie otrzymałem swojego wyniku?

Sprawdź, czy okres oceny testu już upłynął. Sprawdź również, czy wynik Twojego testu nie trafił do innego folderu (spam/reklamy). Proszę zawsze mieć przygotowane dane kodu kreskowego na wypadek pytań do naszego zespołu pomocy technicznej.

Czy test PCR może być przeprowadzony u dzieci?

Test PCR może być wykonywany u dzieci w każdym wieku, również u niemowląt, chociaż nie możemy zagwarantować, że uzyskany materiał będzie wystarczający do prawidłowej interpretacji testu. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna.

Czy test antygenowy może być wykonywany u dzieci?

Test antygenowy został zwalidowany w populacji powyżej 8 roku życia i dlatego jest zalecany do stosowania wyłącznie u dzieci w wieku 8 lat i starszych. Dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.

Co robić, jeśli wynik testu PCR lub antygenowego jest dodatni?

Jeśli wynik testu jest pozytywny i nie masz żadnych objawów, powinieneś natychmiast odizolować się i czekać na telefon od Serwisu InfoCOVID, który udzieli Ci instrukcji, jak postępować.

Jeśli wynik testu jest pozytywny i masz objawy, takie jak kaszel lub gorączka, powinieneś również natychmiast odizolować się i możesz skontaktować się z InfoCOVID pod numerem 900100971 w celu uzyskania pomocy medycznej.

Co się stanie, jeśli wynik testu jest nieważny?


Czy ten test antygenowy jest zatwierdzony do użytku? Stosowany przez nas test znajduje się na "Wspólnej liście szybkich testów antygenowych dla COVID-19 do użytku w Unii Europejskiej" i posiada Deklarację Zgodności zgodnie z Dyrektywą Europejską 98/79/EC.

Jaka jest czułość i swoistość testu?

Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, czułość testu antygenowego wynosi 96,6%, a swoistość 99,9%. Informacja ta jest podana w raporcie z wynikami. Czułość to zdolność testu do wykrycia COVID-19 u chorego uczestnika. Swoistość to zdolność testu do uzyskania negatywnego wyniku u zdrowego uczestnika.

Czy mogę podróżować z negatywnym wynikiem testu?

Ponieważ przepisy obowiązujące na całym świecie są różne, dany kraj decyduje o tym, jaki test jest wymagany. W większości przypadków szybkie testy antygenów koronowych są tak samo uznawane jak testy PCR. Wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia każdego kraju. Jeśli mój test antygenowy jest negatywny, czy jestem pewien, że nie mam COVID? Należy zauważyć, że w teście antygenowym nie dochodzi do amplifikacji kwasów nukleinowych, jak w teście PCR, dlatego jego czułość jest niższa i możliwe jest, że stężenie antygenu jest poniżej granicy wykrywalności testu i nie jest wykrywane. Dlatego nie można całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji, nawet jeśli wynik testu jest negatywny. Zgubiłem/am swój kupon lub kod QR/nie otrzymałem/am kuponu lub kodu QR.

Jakie są godziny otwarcia placówek?

Godziny otwarcia różnią się w zależności od lokalizacji. Najpierw wybierz lokalizację, a następnie typ testu. Na ekranie rezerwacji możesz zobaczyć i wybrać wolne terminy.

Czy mogę podróżować do Wielkiej Brytanii?

Nasze testy PCR i antygenowe spełniają aktualne kryteria wjazdu do Wielkiej Brytanii. Nasz test antygenowy znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów powyżej 100 000 kopii/ml.

Nasz certyfikat zawiera następujące informacje:

 • Twoje nazwisko, które powinno być zgodne z nazwiskiem widniejącym w dokumentach podróży.
 • twoja data urodzenia lub wiek
 • wynik badania
 • datę pobrania próbki testowej lub otrzymania jej przez dostawcę usług testowych
 • nazwę placówki przeprowadzającej test i jej informacje kontaktowe
 • potwierdzenie urządzenia użytego do testu lub potwierdzenie, że test jest testem PCR

Jak wiarygodny jest szybki test antygenowy?

Nasz test znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta, test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów większych niż 100,000 kopii/ml. Wynik czułości wskazuje, czy każdy, kto ma wirusa, jest prawidłowo identyfikowany jako jego nosiciel. Wynik specyficzności wskazuje, czy wszyscy, którzy nie mają wirusa, są prawidłowo identyfikowani jako niezakażeni wirusem. Należy jednak pamiętać, że stężenie antygenów może ulegać wahaniom w trakcie choroby i może być poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Dlatego też negatywny wynik testu nie może całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji.

 Kiedy otrzymam swój wynik?

W zależności od użytego testu, wynik otrzymasz zazwyczaj po około 15 minutach (szybki test). Wynik testu PCR otrzymasz z naszych współpracujących laboratoriów do godziny 8:00 lub 23:59 następnego dnia. Otrzymasz wiadomość e-mail od ergebnis@15minutentest.de. Proszę również sprawdzić folder spamu i reklam.

Jaki to test na przeciwciała i jaki wynik otrzymuję?

Próbka krwi jest testowana na obecność przeciwciał i odpowiadającą im odpowiedź immunologiczną za pomocą testu laboratoryjnego. Wynik jest ilościowy i jest podawany jako wartość U/ml. Ocena ustalenia podzielona jest na 3 obszary:

 1. Wartość większa lub równa 30 U/ml: dodatnie wykrycie przeciwciał, należy założyć ochronę immunologiczną
 2. Wartość mniejsza niż 30 U/ml, ale większa niż 4: pozytywne wykrywanie przeciwciał, ale BRAK wiarygodnej odporności
 3. Wartość mniejsza niż 4 jest ujemna – BRAK odporności

Nie można sformułować dalszych oświadczeń na temat odporności ani zaleceń dotyczących szczepień przypominających. Skonsultuj się z lekarzem rodzinnym lub lekarzem szczepień.

Szczegóły testu:
Metoda: test immunologiczny ElectroChemiLuminescence (ECLIA)
Zakres pomiarowy w U/ml: 4 - 2500

Jak pobierana jest próbka krwi do testu na przeciwciała?

Krew włośniczkowa pobierana jest z opuszki palca. Boczny czubek palca nakłuwa się bezpiecznym lancetem, aby uzyskać co najmniej 350 μl / 0,350 ml krwi. Może to potrwać kilka minut. Wypłata musi zostać przerwana po maksymalnie 12 minutach lub 3 próbach.

Powody, dla których nie można uzyskać próbki testowej przeciwciał:

 • HIV pozytywny
 • Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (żółtaczka zakaźna)
 • Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
 • Znane zaburzenie napadowe
 • Problemy z krążeniem z poprzednimi poborami krwi
 • Choroby skóry obu rąk
 • Zbyt grube modzele na palcach

Co muszę wziąć pod uwagę podczas testu na przeciwciała?

 • Test przeciwciał można przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po ostatnim szczepieniu lub po ustąpieniu infekcji Covid.
 • Proszę zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. Dane na bilecie i dowodzie tożsamości muszą się zgadzać.
 • Minimalny wiek: 16 lat
 • Osoby niepełnoletnie będą testowane tylko w towarzystwie opiekuna prawnego. Przygotuj również identyfikator rodzica.
 • Przestań palić 60 minut przed testem.
 • Wypij dużo wody w dniu pobrania krwi. Nie wyglądaj na odwodnioną.
 • Nie pij alkoholu w dniu pobrania krwi.
 • Zapewnij odpowiednie krążenie krwi w dłoniach: podgrzej, szybko obróć ramię do tyłu, nie noś ciasnych zegarków.
 • Testu przeciwciał nie można przeprowadzić w przypadku zawrotów głowy, nudności lub problemów z krążeniem.

Kto może przystąpić do testu obywatelskiego za wkład własny w wysokości 3 euro od 30 czerwca 2022 r.?

Od 30 czerwca 2022 r. następujące osoby mogą przystąpić do testu obywatelskiego, ale muszą uiścić składkę osobistą w wysokości 3 €:

 • Osoby planujące wziąć udział w imprezie halowej w dniu testów
 • Osoby, które będą miały kontakt z osobami powyżej 60 roku życia w dniu testu
 • Osoby, które będą miały kontakt z osobami niepełnosprawnymi w dniu testu
 • Osoby, które w dniu badania będą miały kontakt z osobami z wcześniejszymi chorobami
 • Osoby, które otrzymały informację o zwiększonym ryzyku z aplikacji Corona-Warn-App (czerwony kafelek)

Aby wziąć udział w teście obywatelskim z własnym udziałem, musisz być w stanie udowodnić swoje uprawnienia. W przypadku imprez halowych może to być bilet. W przypadku kontaktów z pacjentami wysokiego ryzyka, podczas procesu rezerwacji możesz złożyć cyfrową samoocenę. Jako dowód służy również prezentacja ostrzeżenia w aplikacji Corona-Warn. Pamiętaj, że jesteśmy zobowiązani do udokumentowania Twojego roszczenia u władz. Niestety, jeśli nie dostarczysz żadnych lub nieodpowiednich dowodów do testu, test nie może się odbyć. W takim przypadku, w zależności od dostępności, możesz zarezerwować nowy test za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Kontakt z obsługą klienta

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. (https://15minutentest.de/de/de/kontakt)

Nasz zespół wsparcia jest do Państwa dyspozycji w następujących godzinach: Wsparcie e-mailowe: poniedziałek-niedziela 08:00-20:00 Pomoc telefoniczna: poniedziałek-piątek 08:00-20:00 i sobota-niedziela 10:00-18:00. Nasz numer telefonu to: +49 2771 427810.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze podaj kod kreskowy rezerwacji testowej!