FAQ

Jaka jest procedura przeprowadzania testu?

Aby wykonać badanie antygenu Corona, należy zarezerwować termin na stronie. Staw się na miejscu punktualnie na umówioną wizytę i zabierz ze sobą dowód osobisty oraz kod QR, który otrzymałeś wcześniej pocztą elektroniczną. Test będzie przeprowadzany przez przeszkolony personel. Po około 15 minutach można uzyskać dostęp do wyniku testu online

Jakie dokumenty muszę przynieść?

Prosimy o stawienie się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz kodem QR, który otrzymali Państwo od nas wcześniej w wiadomości e-mail.

Jakich środków płatniczych można użyć?

Prosimy pamiętać, że płatność gotówką na miejscu nie jest niestety możliwa. Przy rezerwacji można skorzystać z następujących metod płatności: iDeal, Sofort-Überweisung, Apple Pay, Google Pay, PayPal, VISA, przedpłata, polecenie zapłaty SEPA (przedpłata i polecenie zapłaty jest możliwe tylko dla terminów, które są >12 dni w przyszłości)

Który test Corona jest dla mnie odpowiedni?

Istnieją trzy ustalone metody badania wyładowań koronowych: Testy PCR, testy antygenów i testy przeciwciał. Testy PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) są stosowane do bezpośredniego wykrywania patogenów, próbki są analizowane w laboratorium. Technika PCR jest standardową procedurą w diagnostyce wirusów. Może on jednak wykryć tylko aktualną infekcję, ponieważ test wykrywa określone fragmenty informacji genetycznej. Szybkie testy PCR wykorzystują tę samą metodę, ale mogą być wykonywane bez laboratorium. Testy PCR są przydatne w przypadku osób, które mają objawy koronowe, miały bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, przebywały na obszarach wysokiego ryzyka lub były zaangażowane w epidemie klastra. Testy antygenowe mogą również bezpośrednio wykrywać patogen, ale koncentrują się na fragmentach białek, a nie na informacji genetycznej. Testy na obecność antygenów są szczególnie przydatne w wykrywaniu infekcji u osób bez objawów. Mogą być również stosowane do oddzielania osób zakażonych od prawdopodobnie niezakażonych w dużych skupiskach ludzi w niewielkim okresie czasu, na przykład w szkołach lub miejscach pracy. Do pobrania próbki wymagane jest jednak przeszkolenie medyczne, co sprawia, że test antygenowy nie nadaje się do użytku prywatnego. Dzięki testowi na obecność przeciwciał można udowodnić, czy pacjent był zarażony wirusem Corona nawet po pokonaniu infekcji Corona. Testy na obecność przeciwciał są tak samo nieodpowiednie do wykrywania ostrej infekcji, jak i do określania aktualnej zakaźności, tego, jak dawno temu doszło do infekcji lub czy istnieje wystarczająca ochrona immunologiczna przed nową infekcją. Zamiast tego są one przydatne do retrospektywnego określenia liczby niezgłoszonych zakażeń w populacji.

Jak działa test PCR?

Test PCR jest najbezpieczniejszą metodą wykrywania aktualnego zakażenia wirusem Covid. Test przeprowadzany jest w laboratorium i jest szczególnie czuły. Procedura może z dużą pewnością wykryć, czy ktoś jest aktualnie zakażony na pewnych etapach infekcji, zwykle dwa do trzech dni po zakażeniu. Po tygodniu u niektórych osób wirus znika z okolic gardła, ale pozostaje w płucach. Odpowiednio, istnieją okresy infekcji, podczas których test PCR będzie negatywny pomimo infekcji.

Oprócz standardowego testu PCR z okresem oczekiwania wynoszącym co najmniej 24 godziny, dostępne są również szybkie testy PCR. Są one dostępne z zestawem testowym i mogą być stosowane bez laboratorium. W przypadku szybkiego testu PCR, wynik jest dostępny już po dwóch i pół godzinach. Wymagają one jednak większej ilości wirusa niż standardowy test PCR i są mniej wiarygodne. Jeśli jednak wynik jest pozytywny, pacjent jest prawie na pewno zakaźny.

Jak bezpieczny jest test PCR?

Jedną z zalet testu PCR jest jego dokładność wynosząca od 98% do 99%. Ponieważ test jest skuteczny już przy niskich poziomach wiremii, może się zdarzyć, że wynik testu będzie fałszywie dodatni, nawet jeśli nie ma już ryzyka zakażenia. Do wykrywania wyników fałszywie pozytywnych służy tzw. wartość Ct.

W procedurze testowej PCR materiał genetyczny wirusa, pobrany z wymazu z gardła, jest wzmacniany do momentu wykrycia sygnału pomiarowego. To wzmocnienie oznacza, że test może wykryć nawet niski poziom wirusa. Oznacza to również, że im mniej wirusów znajduje się we krwi, tym częściej materiał genetyczny musi być namnażany. Wartość Ct określona w badaniu PCR, która wskazuje cykl namnażania reakcji łańcuchowej polimerazy, może być zatem wykorzystana jako miara rzeczywistej ilości obecnych wirusów. Im wyższa jest oznaczona wartość Ct, tym niższa jest pierwotna wiremia w badanej próbce. Pierwotna wiremia wpływa z kolei na stopień zakaźności osoby zakażonej. W ten sposób pacjenci mogą uzyskać pozytywny wynik, nawet jeśli nie są już zakażeni.

Jak działa szybki test antygenowy?

Próbka pobierana jest z gardła i wymazu z nosa. Wymazówka jest następnie umieszczana w probówce z roztworem buforowym, co umożliwia wypłukanie cząstek wirusa. Pasek testowy jest następnie używany do określenia wyniku. Jeśli na pasku pojawi się jedna linia, test jest negatywny; jeśli pojawią się dwie linie, jest to wynik pozytywny. W porównaniu z testem PCR, test antygenowy jest łatwy w użyciu i zapewnia szybkie wyniki już po 15-30 minutach, nawet szybciej niż szybki test PCR.

Jak bezpieczny jest szybki test antygenowy?

Stosowany przez nas test jest zatwierdzony przez BfArM. Według producenta, test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3%. Czułość wskazuje, czy wszystkie osoby chore są również wykrywane jako osoby chore. Specyficzność wskazuje, czy wszystkie zdrowe osoby poddane badaniu są również wykrywane jako zdrowe. Należy jednak zauważyć, że stężenie antygenu może ulegać wahaniom w trakcie choroby i może spaść poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Dlatego na podstawie negatywnych wyników testów nie można całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji.

Testy antygenowe są mniej czułe niż testy PCR, zwłaszcza jeśli wiremia w rozmazie jest zbyt niska. Dlatego też, jeśli wynik jest pozytywny, należy wykonać w laboratorium kolejny test PCR. Ponadto test na obecność antygenu może być fałszywie dodatni, jeśli doszło do zakażenia innym, podobnym koronawirusem. Jeśli wiremia w wymazie z gardła jest zbyt niska, możliwy jest również wynik fałszywie ujemny.

Jak działa test na obecność przeciwciał?

Wymagania wstępne testu na obecność przeciwciał różnią się znacznie od testu PCR i testu na obecność antygenów: nie jest on przeznaczony do wykrywania wirusa, ale reakcji układu odpornościowego na patogen. W pierwszych dniach lub tygodniach po zakażeniu organizm wytwarza przeciwciała przeciwko patogenowi. W wielu przypadkach przeciwciała mogą być nadal wykrywane we krwi po kilku miesiącach.

Podczas wykonywania testu na obecność przeciwciał, próbka krwi jest umieszczana na płytce testowej, która jest przygotowana z fragmentami nowego koronawirusa. Jeśli we krwi pacjenta obecne są przeciwciała, łączą się one z wirusem na badanej płytce. To, czy proces ten został przeprowadzony, jest uwidocznione za pomocą kolorowego markera.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam wynik testu?

Po zakończeniu testu, możesz odzyskać swój wynik za pomocą kodu kreskowego i swojego adresu e-mail na tej stronie. Tam zobaczysz swój wynik testu wraz z danymi osobowymi, jak również godzinę i datę testu. Wynik testu PCR otrzymasz pocztą elektroniczną z naszego współpracującego laboratorium.

Kiedy otrzymam swój wynik?

Wynik szybkiego testu otrzymasz po 15 minutach. Wynik testu PCR otrzymają Państwo następnego dnia do godziny 23:59 z naszego współpracującego laboratorium drogą mailową.

Kiedy muszę być na miejscu?

Aby zapewnić sprawny przebieg procesu, prosimy o punktualne przybycie na miejsce testu. Wcześniejsze przybycie nie jest konieczne, ponieważ wszystkie spotkania umawiamy o stałej porze, aby uniknąć tłumów. Po upływie zarezerwowanego przedziału czasowego nie przysługuje prawo do przeprowadzenia testu.

Czy otrzymam zwrot kosztów za badanie?

Kiedy rezerwujesz u nas szybki test antygenowy, zgadzasz się pokryć koszty testu we własnym zakresie.

Jak długo trwa test?

Na miejscu w ciągu kilku minut przejeżdżasz przez nasz pas testowy w systemie jednokierunkowym. Sam wymaz z gardła trwa tylko kilka sekund. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja, aby Twoje dane zostały zapisane w celu przesłania wyniku testu.

Co się stanie, jeśli wynik testu jest nieważny?

W rzadkich przypadkach może wystąpić nieprawidłowy wynik. Jeśli Twój test nie może zostać oceniony lub jest nieważny, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otrzymasz bezpłatny kod vouchera i będziesz mógł natychmiast zarezerwować nową wizytę.

Kto może przystąpić do testu?

Do testu może przystąpić każdy. Dzieciom poniżej 12 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun. Uprawnienie do badania obywatelstwa za pomocą testu antygenów PoC jest obecnie dostępne dla wszystkich osób i nie wymaga zamieszkiwania lub stałego pobytu w Niemczech. Bezpłatny test na obywatelstwo można zdawać również kilka razy w tygodniu.

Kiedy nie mogę się poddać badaniu?

Jeśli masz już objawy choroby COVID-19 (suchy kaszel, bóle ciała, dreszcze, gorączka, duszności, a także ból gardła i głowy, utrata węchu i smaku, nudności, wymioty, zatkany nos i biegunka), prosimy o rezygnację z testu i kontakt z InfoCOVID pod numerem 900100971.

Czy test PCR może być wykonywany u dzieci?

Test PCR może być wykonywany u dzieci w każdym wieku, w tym u niemowląt, chociaż nie możemy zagwarantować, że uzyskany materiał będzie wystarczający do prawidłowej oceny testu. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszą być w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy test antygenowy może być wykonywany u dzieci?

Test antygenowy został zwalidowany w populacji powyżej 8 roku życia i dlatego jest zalecany do stosowania wyłącznie u dzieci w wieku 8 lat i starszych. Dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.

Co robić, jeśli wynik testu PCR lub antygenowego jest dodatni?

Jeśli wynik testu jest pozytywny i nie masz żadnych objawów, powinieneś natychmiast odizolować się i czekać na telefon od Serwisu InfoCOVID, który udzieli Ci instrukcji, jak postępować.

Jeśli wynik testu jest pozytywny i masz objawy, takie jak kaszel lub gorączka, powinieneś również natychmiast odizolować się i możesz skontaktować się z InfoCOVID pod numerem 900100971 w celu uzyskania pomocy medycznej.

Co się stanie, jeśli wynik testu jest nieważny?


Czy ten test antygenowy jest zatwierdzony do użytku? Stosowany przez nas test znajduje się na "Wspólnej liście szybkich testów antygenowych dla COVID-19 do użytku w Unii Europejskiej" i posiada Deklarację Zgodności zgodnie z Dyrektywą Europejską 98/79/EC.

Jaka jest czułość i swoistość testu?

Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, czułość testu antygenowego wynosi 96,6%, a swoistość 99,9%. Informacja ta jest podana w raporcie z wynikami. Czułość to zdolność testu do wykrycia COVID-19 u chorego uczestnika. Swoistość to zdolność testu do uzyskania negatywnego wyniku u zdrowego uczestnika.

Czy mogę podróżować z negatywnym wynikiem testu?

Ponieważ przepisy obowiązujące na całym świecie są różne, dany kraj decyduje o tym, jaki test jest wymagany. W większości przypadków szybkie testy antygenów koronowych są tak samo uznawane jak testy PCR. Wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia każdego kraju. Jeśli mój test antygenowy jest negatywny, czy jestem pewien, że nie mam COVID? Należy zauważyć, że w teście antygenowym nie dochodzi do amplifikacji kwasów nukleinowych, jak w teście PCR, dlatego jego czułość jest niższa i możliwe jest, że stężenie antygenu jest poniżej granicy wykrywalności testu i nie jest wykrywane. Dlatego nie można całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji, nawet jeśli wynik testu jest negatywny. Zgubiłem/am swój kupon lub kod QR/nie otrzymałem/am kuponu lub kodu QR.

Do jakich krajów mogę podróżować?

Niestety, wymagania dotyczące wjazdu do różnych krajów podróży stale się zmieniają. Prosimy o zasięgnięcie informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na lotnisku na temat wymogów wjazdowych w danym kraju podróży. W niektórych krajach wymagane jest laboratoryjne badanie PCR. Test RapidPCR NIE jest laboratoryjnym testem PCR. Ponadto, nasze laboratorium nie posiada jeszcze certyfikatu ISO 15189, co oznacza, że obecnie nie można wjechać np. do Hongkongu z wynikiem testu PCR z naszego laboratorium.

Czy mogę podróżować do Wielkiej Brytanii?

Nasze testy PCR i antygenowe spełniają aktualne kryteria wjazdu do Wielkiej Brytanii. Nasz test antygenowy znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów powyżej 100 000 kopii/ml.

Nasz certyfikat zawiera następujące informacje:

  • Twoje nazwisko, które powinno być zgodne z nazwiskiem widniejącym w dokumentach podróży.
  • twoja data urodzenia lub wiek
  • wynik badania
  • datę pobrania próbki testowej lub otrzymania jej przez dostawcę usług testowych
  • nazwę placówki przeprowadzającej test i jej informacje kontaktowe
  • potwierdzenie urządzenia użytego do testu lub potwierdzenie, że test jest testem PCR

Jak wiarygodny jest szybki test antygenowy?

Nasz test znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta, test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów większych niż 100,000 kopii/ml. Wynik czułości wskazuje, czy każdy, kto ma wirusa, jest prawidłowo identyfikowany jako jego nosiciel. Wynik specyficzności wskazuje, czy wszyscy, którzy nie mają wirusa, są prawidłowo identyfikowani jako niezakażeni wirusem. Należy jednak pamiętać, że stężenie antygenów może ulegać wahaniom w trakcie choroby i może być poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Dlatego też negatywny wynik testu nie może całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji.

Kiedy otrzymam swój wynik?

W zależności od użytego testu, wynik otrzymasz po ok. 15 minutach (szybki test). Wynik testu PCR otrzymasz z naszego współpracującego laboratorium w ciągu 24-36 godzin. Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie danej lokalizacji. Ponieważ współpracujemy z różnymi laboratoriami, mogą tu występować różnice regionalne.

Czy mój wynik zawiera certyfikat UE?

Oferujemy certyfikat UE na szybki test antygenowy oraz bezpłatny test obywatelski. Jeśli podczas rezerwacji testu wyrazisz zgodę na spersonalizowane przesyłanie danych do aplikacji Corona Warn App (CWA), otrzymasz kod QR do aplikacji CWA wraz z wynikiem testu. Po przesłaniu wyniku testu do aplikacji CWA otrzymają Państwo certyfikat UE.

Znajdują się na nim następujące informacje:

  • Twoje imię i nazwisko
  • twoja data urodzenia
  • datę wydania
  • dalsze informacje na temat badania