FAQ

Który test Corona jest dla mnie odpowiedni?

Istnieją trzy ustalone metody badania wyładowań koronowych: Testy PCR, testy antygenów i testy przeciwciał.

Badanie PCR Test PCR jest standardową procedurą w diagnostyce wirusów. Test oparty jest na tzw. łańcuchowej reakcji polimerazy. Materiał genetyczny wirusa jest namnażany. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wirusów nawet w przypadku obecności tylko kilku patogenów. Test PCR jest uważany za złoty standard wśród testów koronarograficznych.

*PCR Morning Express o wynik testu następnego dnia rano do godziny 10:00,

PCR Next Day o wynik testu do końca następnego dnia*,

*PCR Rapid dla wyniku testu po 30 minutach. Uwaga: Test ten nie jest oceniany w laboratorium, lecz na stanowiskach badawczych.

*= w 98% przypadków

test antygenowy Rapid.
W tym przypadku nie jest wykrywany materiał genetyczny wirusa, ale fragmenty białek (proteiny) z otoczki wirusa. Szybkie testy na SARS-CoV-2 wykrywają niektóre białka koronawirusa SARS-CoV-2 w błonach śluzowych dróg oddechowych w przypadku infekcji. Szybkie testy antygenowe mogą podobnie dobrze wykrywać różne warianty wirusowe koronawirusa SARS-CoV-2. Szybki test antygenowy jest mniej czuły niż test PCR. Oznacza to, że aby wynik był pozytywny, potrzebna jest większa ilość wirusa. Na przykład, jeśli tylko kilka wirusów jest obecnych krótko po zakażeniu, szybki test antygenowy może dać wynik negatywny, nawet jeśli badana osoba jest zakażona.

Jak mogę umówić się na spotkanie?

Po ustaleniu, który test jest Ci potrzebny, wybierz lokalizację w pobliżu, odpowiedni test, datę i godzinę. Następnie wypełnij wszystkie wymagane pola, upewniając się, że wprowadzasz prawidłowe informacje, ponieważ to właśnie tutaj często wkradają się pierwsze błędy.

Jaka jest procedura badania?

Aby wykryć zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, pobiera się próbkę z błony śluzowej (wymaz z jamy nosowo-gardłowej) dróg oddechowych. Wykonuje się to poprzez pobranie wymazu ze ściany gardła i/lub z nosogardzieli. Dzięki doświadczeniu naszego personelu, odbywa się to szybko, dokładnie i z niewielkim dyskomfortem. W teście na obecność przeciwciał pobiera się 2-3 krople krwi z opuszka palca i bada na obecność przeciwciał.

Jakie dokumenty muszę przynieść?

Prosimy o przybycie z ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz z biletem, który otrzymaliście Państwo od nas wcześniej w wiadomości e-mail.

Jakich środków płatniczych można użyć?

Prosimy pamiętać, że płatność gotówką na miejscu nie jest niestety możliwa. Przy rezerwacji można skorzystać z następujących metod płatności: iDeal, Sofort-Überweisung, Apple Pay, Google Pay, PayPal, VISA, przedpłata, polecenie zapłaty SEPA (przedpłata i polecenie zapłaty jest możliwe tylko dla terminów >12 dni w przyszłości).

Jak i kiedy otrzymam swój wynik?

Wynik zostanie wysłany na podany adres e-mail. To jest chronione hasłem. Twoim hasłem jest kod pocztowy, który podałeś. Sprawdź również folder SPAM.

Wynik testu
... Szybki test antygenowy otrzymasz zazwyczaj około 15 minut po wykonaniu testu.
... testu laboratoryjnego PCR - Next Morning otrzymają Państwo następnego dnia najpóźniej do godziny 10:00.
... PCR Lab Test - Next Day otrzymasz najpóźniej następnego dnia do godziny 23:59.
... Szybkiego Testu PCR otrzymasz zazwyczaj około 30 minut po wykonaniu testu.

... Wyniki zaleconego testu laboratoryjnego PCR otrzymasz do końca (23:59) drugiego dnia roboczego po pobraniu próbki. W wyjątkowych przypadkach ocena może ulec dalszemu opóźnieniu ze względu na bardzo dużą liczbę testów. W takim przypadku zostaną Państwo o tym poinformowani drogą mailową w wyżej wymienionym terminie (do końca 2 dnia roboczego po pobraniu próbki).

= w 98% przypadków

Jak działa test PCR?

Test PCR jest najbezpieczniejszą metodą wykrywania aktualnego zakażenia kowdrami. Test przeprowadzany jest w laboratorium i jest szczególnie czuły. Procedura ta pozwala z dużą dozą pewności wykryć, czy dana osoba jest aktualnie zakażona na pewnych etapach infekcji, zazwyczaj dwa do trzech dni po zakażeniu. Po tygodniu u niektórych osób wirus znika z okolic gardła, ale pozostaje w płucach. Odpowiednio, istnieją fazy infekcji, podczas których test PCR jest negatywny pomimo infekcji. Oprócz testów laboratoryjnych PCR, istnieją również szybkie testy PCR. Są one dostępne z zestawem testowym i mogą być stosowane bez laboratorium. W przypadku szybkiego testu PCR, wynik jest dostępny już po 30 minutach. Wymagają one jednak większej ilości wirusa niż standardowy test PCR i są mniej wiarygodne. Jeśli jednak wynik jest pozytywny, pacjent jest zakażony z dużą dozą pewności.

Jak bezpieczny jest test PCR?

Jedną z zalet testu PCR jest jego dokładność wynosząca od 98% do 99%. Ponieważ test jest skuteczny już przy niskich poziomach wiremii, może się zdarzyć, że wynik testu będzie fałszywie dodatni, nawet jeśli nie ma już zagrożenia infekcją. Aby rozpoznać wynik fałszywie dodatni, stosuje się tzw. wartość Ct. W teście PCR materiał genetyczny wirusa, który jest pobierany z wymazu z gardła, jest wzmacniany do momentu wykrycia sygnału pomiarowego. Namnażanie to pozwala na wykrycie nawet niskiej wiremii. Oznacza to również, że im mniej wirusów znajduje się we krwi, tym częściej materiał genetyczny musi być namnażany. Wartość Ct określona w badaniu PCR, która wskazuje cykl namnażania reakcji łańcuchowej polimerazy, może być zatem wykorzystana jako miara rzeczywistej ilości obecnych wirusów. Im wyższa jest oznaczona wartość Ct, tym niższa jest pierwotna wiremia w badanej próbce. Pierwotna wiremia wpływa z kolei na to, jak bardzo zakaźna jest osoba zarażona. W ten sposób pacjenci mogą uzyskać pozytywny wynik, nawet jeśli nie są już zakażeni.

Na ile dni przed lotem należy zarezerwować badanie PCR?

Die Anforderungen zur Testgültigkeit sind von Land zu Land unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich beim Auswärtigen Amt oder Ihrer Airline.

Co to jest zalecany test PCR zgodnie z §2-4 TestV?

Bezpłatny test laboratoryjny PCR może być wykorzystany tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi Federalnego Ministerstwa Zdrowia zawarte w Rozporządzeniu o prawie do badań w kierunku bezpośredniego wykrywania patogenów. Test ten służy wyłącznie do diagnostyki potwierdzającej. Przepisane badanie laboratoryjne nie może być wykorzystane w podróży! Proszę przestrzegać instrukcji zawartych w Rozporządzeniu do Testu na Koronawirusy - TestV.

Kto kwalifikuje się do bezpłatnego szybkiego testu od 13.11.2021?

Według TestV, darmowy szybki test antygenowy może być ponownie wykorzystany przez wszystkich obywateli. od 12.11.2021 r. bezpłatny szybki test antygenowy może być ponownie stosowany przez wszystkich obywateli.

Jak działa szybki test antygenowy?

Próbka pobierana jest z gardła i wymazu z nosa. Wymazówka jest następnie umieszczana w probówce z roztworem buforowym, co umożliwia wypłukanie cząstek wirusa. Pasek testowy jest następnie używany do określenia wyniku. Jeśli na pasku pojawi się jedna linia, test jest negatywny; jeśli pojawią się dwie linie, jest to wynik pozytywny. W porównaniu z testem PCR, test antygenowy jest łatwy w użyciu i zapewnia szybkie wyniki już po 15-30 minutach, nawet szybciej niż szybki test PCR.

Jak bezpieczny jest szybki test antygenowy?

Stosowany przez nas test jest zatwierdzony przez BfArM. Według producenta, test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3%. Wrażliwość wskazuje, czy wszyscy chorzy są również uznawani za chorych. Swoistość wskazuje, czy wszystkie badane zdrowe osoby są również uznane za zdrowe. Należy jednak zauważyć, że stężenie antygenu może ulegać wahaniom w trakcie choroby i może spaść poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Dlatego nie można całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji na podstawie negatywnych wyników testów. Testy antygenowe są mniej czułe niż testy PCR, zwłaszcza jeśli wiremia w rozmazie jest zbyt niska. Jeśli więc wynik jest pozytywny, w laboratorium należy wykonać kolejny test PCR. Ponadto test na obecność antygenu może być fałszywie dodatni, jeśli doszło do zakażenia innym, podobnym koronawirusem. Jeśli wiremia w wymazie z gardła jest zbyt niska, możliwy jest również wynik fałszywie ujemny.

Jak działa test na obecność przeciwciał?

Wymagania wstępne testu na obecność przeciwciał różnią się znacznie od testu PCR i testu na obecność antygenów: nie jest on przeznaczony do wykrywania wirusa, ale reakcji układu odpornościowego na patogen. W pierwszych dniach lub tygodniach po zakażeniu organizm wytwarza przeciwciała przeciwko patogenowi. W wielu przypadkach przeciwciała mogą być nadal wykrywane we krwi po kilku miesiącach. Podczas przeprowadzania testu na obecność przeciwciał, próbka krwi jest umieszczana na płytce testowej, która została przygotowana z fragmentami nowego koronawirusa. Jeśli we krwi pacjenta znajdują się przeciwciała, łączą się one z wirusem na badanej płytce. To, czy proces ten został przeprowadzony, jest uwidocznione za pomocą kolorowego markera.

Do jakich krajów mogę podróżować?

Niestety, wymagania dotyczące wjazdu do różnych krajów docelowych stale się zmieniają. Prosimy o zapoznanie się z wymogami wjazdowymi danego kraju docelowego na stronie internetowej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na lotnisku. W niektórych krajach wymagane jest laboratoryjne badanie PCR. Szybki test PCR NIE jest laboratoryjnym testem PCR. Ponadto, nasze laboratorium nie posiada jeszcze certyfikatu ISO 15189, co oznacza, że obecnie nie można wjechać np. do Hongkongu z wynikiem testu PCR z naszego laboratorium.

Co mogę zrobić, jeśli nie otrzymałem swojego wyniku?

Sprawdź, czy okres oceny testu już upłynął. Sprawdź również, czy wynik Twojego testu nie trafił do innego folderu (spam/reklamy). Proszę zawsze mieć przygotowane dane kodu kreskowego na wypadek pytań do naszego zespołu pomocy technicznej.

Czy test PCR może być przeprowadzony u dzieci?

Test PCR może być wykonywany u dzieci w każdym wieku, również u niemowląt, chociaż nie możemy zagwarantować, że uzyskany materiał będzie wystarczający do prawidłowej interpretacji testu. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna.

Czy test antygenowy może być wykonywany u dzieci?

Test antygenowy został zwalidowany w populacji powyżej 8 roku życia i dlatego jest zalecany do stosowania wyłącznie u dzieci w wieku 8 lat i starszych. Dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.

Co robić, jeśli wynik testu PCR lub antygenowego jest dodatni?

Jeśli wynik testu jest pozytywny i nie masz żadnych objawów, powinieneś natychmiast odizolować się i czekać na telefon od Serwisu InfoCOVID, który udzieli Ci instrukcji, jak postępować.

Jeśli wynik testu jest pozytywny i masz objawy, takie jak kaszel lub gorączka, powinieneś również natychmiast odizolować się i możesz skontaktować się z InfoCOVID pod numerem 900100971 w celu uzyskania pomocy medycznej.

Co się stanie, jeśli wynik testu jest nieważny?


Czy ten test antygenowy jest zatwierdzony do użytku? Stosowany przez nas test znajduje się na "Wspólnej liście szybkich testów antygenowych dla COVID-19 do użytku w Unii Europejskiej" i posiada Deklarację Zgodności zgodnie z Dyrektywą Europejską 98/79/EC.

Jaka jest czułość i swoistość testu?

Zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, czułość testu antygenowego wynosi 96,6%, a swoistość 99,9%. Informacja ta jest podana w raporcie z wynikami. Czułość to zdolność testu do wykrycia COVID-19 u chorego uczestnika. Swoistość to zdolność testu do uzyskania negatywnego wyniku u zdrowego uczestnika.

Czy mogę podróżować z negatywnym wynikiem testu?

Ponieważ przepisy obowiązujące na całym świecie są różne, dany kraj decyduje o tym, jaki test jest wymagany. W większości przypadków szybkie testy antygenów koronowych są tak samo uznawane jak testy PCR. Wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia każdego kraju. Jeśli mój test antygenowy jest negatywny, czy jestem pewien, że nie mam COVID? Należy zauważyć, że w teście antygenowym nie dochodzi do amplifikacji kwasów nukleinowych, jak w teście PCR, dlatego jego czułość jest niższa i możliwe jest, że stężenie antygenu jest poniżej granicy wykrywalności testu i nie jest wykrywane. Dlatego nie można całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji, nawet jeśli wynik testu jest negatywny. Zgubiłem/am swój kupon lub kod QR/nie otrzymałem/am kuponu lub kodu QR.

Jakie są godziny otwarcia placówek?

Godziny otwarcia różnią się w zależności od lokalizacji. Najpierw wybierz lokalizację, a następnie typ testu. Na ekranie rezerwacji możesz zobaczyć i wybrać wolne terminy.

Czy mogę podróżować do Wielkiej Brytanii?

Nasze testy PCR i antygenowe spełniają aktualne kryteria wjazdu do Wielkiej Brytanii. Nasz test antygenowy znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów powyżej 100 000 kopii/ml.

Nasz certyfikat zawiera następujące informacje:

  • Twoje nazwisko, które powinno być zgodne z nazwiskiem widniejącym w dokumentach podróży.
  • twoja data urodzenia lub wiek
  • wynik badania
  • datę pobrania próbki testowej lub otrzymania jej przez dostawcę usług testowych
  • nazwę placówki przeprowadzającej test i jej informacje kontaktowe
  • potwierdzenie urządzenia użytego do testu lub potwierdzenie, że test jest testem PCR

Jak wiarygodny jest szybki test antygenowy?

Nasz test znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta, test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów większych niż 100,000 kopii/ml. Wynik czułości wskazuje, czy każdy, kto ma wirusa, jest prawidłowo identyfikowany jako jego nosiciel. Wynik specyficzności wskazuje, czy wszyscy, którzy nie mają wirusa, są prawidłowo identyfikowani jako niezakażeni wirusem. Należy jednak pamiętać, że stężenie antygenów może ulegać wahaniom w trakcie choroby i może być poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Dlatego też negatywny wynik testu nie może całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji.

 Kiedy otrzymam swój wynik?

W zależności od użytego testu, wynik otrzymasz zazwyczaj po około 15 minutach (szybki test). Wynik testu PCR otrzymasz z naszych współpracujących laboratoriów do godziny 8:00 lub 23:59 następnego dnia. Otrzymasz wiadomość e-mail od ergebnis@15minutentest.de. Proszę również sprawdzić folder spamu i reklam.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. (https://15minutentest.de/de/de/kontakt)

Nasz zespół wsparcia jest dostępny w następujących godzinach: Wsparcie mailowe: poniedziałek-niedziela od 08:00-20:00 Wsparcie telefoniczne: poniedziałek-piątek w godzinach 09:00-20:00 oraz sobota-niedziela w godzinach 13:00-17:00. Nasz numer telefonu to: +49 2771 427810.

W razie pytań prosimy zawsze podawać kod kreskowy z rezerwacji testu!