Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyników badania PCR, możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod adresem: 871 18 08 29 .

Infolinia wsparcia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00