Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyników badania PCR, możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod adresem: +34 871 18 08 29 .

Infolinia wsparcia jest dostępna od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od 13:00 do 17:00. Wsparcie mailowe dostępne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 - 20:00.